open/close

Algemene voorwaarden

Onderhavige Aanvullende Transportcondities zijn, in aanvulling op overige van toepassing zijnde voorwaarden en regelingen (een en ander zoals hierna vermeld), van toepassing op alle door DSV gesloten overeenkomsten. In geval van strijd tussen onderhavige Aanvullende Transportcondities en de overige van toepassing zijnde voorwaarden of regelingen, prevaleren laatstgenoemde voorwaarden en regelingen boven onderhavige Aanvullende Transportcondities.

Alle opdrachten, inclusief opdrachten tot het verrichten van douaneformaliteiten en/of fiscale vertegenwoordiging, worden slechts door ons aanvaard als opdrachten tot het verrichten van expeditiewerkzaamheden waarop uitsluitend de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX van toepassing zijn.

Op gecontracteerde opslag en alle daarmee samenhangende logistieke diensten zijn de FENEX Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten exclusief van toepassing.

Indien en voor zover het vervoer door DSV zelf wordt uitgevoerd, zijn de volgende verdragen en regelingen van toepassing:

  • Internationaal vervoer van goederen over de weg wordt beheerst door het CMR-verdrag en bovendien, voor zover toegestaan door de wet, door de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC). Binnenlands vervoer wordt uitgevoerd onder toepasselijkheid van de AVC.
  • Vervoer van goederen over zee wordt beheerst door de Hague Visby Rules.
  • Vervoer van goederen door de lucht wordt beheerst door het Verdrag van Montreal .
  • Gecombineerd vervoer wordt beheerst door de desbetreffende Nederlandse wettelijke voorschriften zoals opgenomen in de artikelen 8:40 tot en met 8:52 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek .

Voor de hierboven genoemde voorwaarden en condities geldt dat telkens de recentste versie van toepassing is, inclusief de arbitrale bedingen in de Nederlandse Expeditievoorwaarden en in de FENEX Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten. Voormelde voorwaarden en condities worden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt. Tevens kunnen deze voorwaarden en condities worden gedownload, uitgeprint en opgeslagen via onze website:


CMR Voorwaarden (NL)

CMR Voorwaarden (ENG)

AVC Voorwaarden (NL)

AVC Voorwaarden (ENG) 

VAL Voorwaarden (NL)

VAL Voorwaarden (ENG)

FENEX Voorwaarden (NL)

FENEX Voorwaarden (ENG)

Aanvullende Transportcondities DSV Road B.V. (NL)

Aanvullende Transportcondities DSV Road B.V. (EN)

 

Met de volgende link kunt u de algemene voorwoorden van DSV bekijken in het Engels. Deze zijn leidend in het geval van afwijkingen.

DSV Standard Terms & Conditions

We maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze websitebezoeken bij te houden. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies. Lees meer over ons cookie-beleid Close