open/close

DSV maakt keuzes en investeert in groei

patrick van ulftNu de economie floreert, zwellen de goederenstromen aan. Dat is een uiterst positieve ontwikkeling, die echter een keerzijde kent: een tekort aan transportcapaciteit in de hele transportsector. Ook DSV Road heeft de impact daarvan ondervonden. Managing Director Patrick van Ulft legt uit hoe DSV Road daarmee omgaat. “Wij kijken kritischer dan ooit naar onze toegevoegde waarde.”

Het tekort aan chauffeurs waarover al jaren wordt gesproken, heeft in 2017 zijn weerslag gehad op de transportkosten. Voor het eerst sinds 2008 zijn die gestegen. “Niet alleen in Nederland zagen we die ontwikkeling, maar ook in andere landen waaronder Duitsland en Frankijk. Behalve een chauffeurstekort kampte de sector ook met een tekort aan crossdock-capaciteit. In veel hubs werd veel meer aangevoerd dan kon worden verwerkt. Dat leidde tot opstoppingen in verschillende ketens”, vertelt Patrick van Ulft, Managing Director van DSV Road in Nederland.

Ook DSV Road in Nederland heeft de gevolgen van het tekort aan transportcapaciteit ondervonden. De afgesproken servicelevels kwamen nu en dan in het gedrang. “Omdat de kosten zijn gestegen, hebben we in de loop van het jaar een tariefsverhoging moeten doorvoeren. Dat heeft soms lastige gesprekken opgeleverd, zeker met klanten met wie we vaste contracten en vaste tarieven hadden afgesproken.”

Capaciteit uitbreiden en duidelijke keuzes maken

De economische vooruitzichten voor 2018 zijn wederom rooskleurig. Logistiek dienstverleners die niet tijdig investeren in hun capaciteit, zullen opnieuw tegen problemen oplopen. DSV Road laat het niet zover komen, stelt Van Ulft. “Wij zijn druk bezig om onze pool van chauffeurs te vergroten door nieuwe subcontractors aan ons te binden. Door met hen goede afspraken te maken, denken we verdere groei te kunnen managen. Met name in Duitsland heeft DSV acties opgezet om de crossdock-capaciteit te vergroten, onder meer door nieuwe hubs aan ons netwerk toe te voegen.”

 Daarnaast maakt DSV Road meer dan voorheen duidelijke keuzes. “Wij kijken kritischer dan ooit naar de diensten en toegevoegde waarde die wij leveren aan onze klanten. Als servicegerichte organisatie is DSV in de loop der jaren steeds meer diensten gaan leveren waarom klanten niet hebben gevraagd. Vaak voegen bepaalde diensten ook geen waarde toe of zijn hier geen afspraken over gemaakt met de klanten. Daarover gaan we in gesprek met onze klanten”, verklaart Van Ulft, die tevens enige flexibiliteit van klanten vraagt. “Met name rond feestdagen is het extra druk met grote pieken als gevolg. Als wij die pieken samen met onze klanten wat meer kunnen uitvlakken, heeft iedereen daar baat bij.”

Nieuwe kansen met nieuw managementteam

DSV Road kijkt niet alleen met vertrouwen, maar ook met een frisse blik vooruit naar 2018. Van Ulft heeft een nagenoeg nieuw managementteam om zich heen verzameld.

dsv road
 

Het managementteam heeft drie doelstellingen geformuleerd. Allereerst moet zowel de kwaliteit als de productiviteit omhoog. Daarnaast wil DSV Road meer inzetten op het ontwikkelen van de medewerkers. “Hoe krijgen zij meer grip op de vraag van klanten? Hoe kunnen zij de beste planning opstellen? Uiteindelijk willen we de klanttevredenheid vergroten door meer in te spelen op de strategische kansen die klanten bieden. De steeds innigere samenwerking met de andere divisies DSV Air & Sea en DSV Solutions speelt daarin een belangrijke rol. Als we slagen in onze doelstellingen, ontstaat vanzelf meer ruimte voor nieuwe klanten en voor groei.”