open/close

FSSC22000

FSSC22000 (Food Safety System Certification) is een managementsysteem dat de voedselveiligheid waarborgt door de biologische, chemische en fysische gevaren te minimaliseren. Het FSSC22000-certificaat heeft betrekking op de hele supply chain, van de inkoop en productie van grondstoffen tot de verwerking, productie, distributie en consumptie van eindproducten.

Voedselveiligheid binnen DSV

Binnen DSV worden de richtlijnen van FSSC22000 gebruikt om de hygiëne en veiligheid bij zowel interne als externe processen te waarborgen. Met name voor goederen die bederfelijk of gevoelig voor temperatuurverschillen zijn, is strikte naleving van de richtlijnen noodzakelijk.

Het HACCP certificaat werd behaald in 2006 en de hiervoor in de plaats gekomen FSSC22000 certificering is geldig tot en met 2021. Zodra deze periode is verstreken, wordt opnieuw een externe audit uitgevoerd om te zien of DSV nog steeds voldoet aan de voedselveiligheidseisen. Download hier het huidige FSSC22000-certificaat.

Vraag een prijs aan