open/close

Laatste update

Graag willen wij u informeren over de meest relevante ontwikkelingen ten aanzien van Brexit, welke stappen u zelf dient te ondernemen en uiteraard onze dienstverlening aan u.

De Brexit is sinds 1 januari 2021 van kracht. Een periode waarin veel gebeurd is en er de nodige turbulentie ontstaan is ten aanzien van het vervoeren van zendingen naar het Verenigd Koninkrijk dan wel zendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland en andere landen. Wij willen u informeren over de meest relevante ontwikkelingen ten aanzien van Brexit, welke stappen u zelf dient te ondernemen en uiteraard onze dienstverlening aan u.

Importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk

Indien u goederen uit het Verenigd Koninkrijk wilt importeren adviseren wij u om deze import handleiding te raadplegen en deze stap voor stap af te handelen. Erg belangrijk in deze is dat DSV beschikt over uw volmacht (Power of Attorney) conform stap 2 op de genoemde webpagina. Daarnaast dient uw factuur te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina om zendingen mogelijk te kunnen maken.

Exporteren naar het Verenigd Koninkrijk

Indien u goederen naar het Verenigd Koninkrijk wilt exporteren adviseren wij u om deze export handleiding te raadplegen en deze stap voor stap af te handelen. Erg belangrijk in deze is dat DSV beschikt over uw volmacht (Power of Attorney) conform stap 2 op de genoemde webpagina. Daarnaast dient uw factuur te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina om zendingen mogelijk te kunnen maken.

Contact met DSV

In de afgelopen dagen is er, buiten onze macht om, de nodige vertraging ontstaan bij onder meer de douane hetgeen wij betreuren. Alle overeengekomen levertijden zijn geannuleerd en op dit moment kunnen wij geen verwachtingen uitspreken. Dit brengt uw zending niet in gevaar maar vertraagt de levering hiervan. Onze teams doen al het mogelijke om uw zending zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. 

We hebben onze teams inmiddels uitgebreid om onze dienstverlening aan u te kunnen intensiveren. Contact opnemen met DSV om prioriteit te vragen of bijvoorbeeld een actuele statusupdate van uw zending vertraagt onze werkprocessen dermate dat wij u beleefd vragen dit niet te doen. Indien onze teams vragen hebben omtrent uw zending, nemen zij direct contact met u op.