open/close

Containervervoer per trein van en naar China – een alternatief voor lucht- en zeevracht

Inzichten in de wereld van transport en logistieke dienstverlening door experts.

  Naast zee- en luchtvracht bestaat er nog een aantrekkelijke modaliteit voor het transport van goederen tussen China en Europa: het spoor. In vijftien tot achttien dagen brengen treinen van onder meer de Chinese en Russische spoorwegmaatschappijen containers vanuit Noord- en Midden-China naar Europa. In dit artikel gaan we dieper in op dit type transport en op de voordelen van deze modaliteit. Daarnaast worden ook de uitdagingen van goederenvervoer per trein van en naar China besproken.

Twee decennia geleden stond de handel tussen China en Europa nog in de kinderschoenen. Dat staat in schril contrast met de huidige situatie, waarin China en Europa een van de grootste economische samenwerkingen ter wereld vormen. In korte tijd zijn de twee grootmachten op infrastructureel gebied economisch geïntegreerd en valt samenwerking niet meer weg te denken.

Bekijk hier de film van Seeker Daily over de "nieuwe zijderoute" (Engels)

Handel tussen China en EU 2004-2014 (in mld. EUR):


transport-trein-china-handel  

transport-trein-china-handel-tabel

De fysieke afstand tussen China en Europa is groot. Dit kan een uitdaging zijn voor bedrijven bij het optimaliseren van hun logistieke keten met betrekking tot doorlooptijden en kosten.

Vanwege het kostenefficiënte karakter wordt momenteel met name gebruikgemaakt van zeevracht bij het goederenvervoer van en naar China. De doorlooptijden hiervan zijn echter lang en wanneer deze een meer cruciale rol spelen in de logistieke keten, wordt luchtvracht een serieuze optie, ook al liggen de kosten een stuk hoger.

Sinds kort is er een modaliteit die zich precies positioneert tussen lucht- en zeevracht voor zendingen van en naar China, namelijk de trein. Het is goedkoper dan luchtvracht en sneller dan zeevracht.

De zijderoute opnieuw ontdekt

Om de economische banden met Europa te versterken, heeft de Chinese regering onder leiding van president Xi Jinping de landroute tussen Europa en China, vroeger ook wel de zijderoute genoemd, de afgelopen jaren nieuw leven ingeblazen.

Er zijn twee hoofdroutes voor transport per trein met verschillende subroutes. De zuidelijke route via Kazachstan en Rusland is vooral geschikt voor transport van en naar het binnenland van China, denk aan de regio’s rond Chengdu, Chongqing en Zhengzhou. De noordelijke route via Siberië is ideaal voor containervervoer van en naar de Noord-Chinese regio’s rond Beijing, Dalian, Suzhou en Shengyang. In Europa staan de belangrijkste terminals in Duisburg en Hamburg. Hiervandaan vertrekken één keer per week goederen naar China.

De trein is een ideale modaliteit voor bedrijven die goederen leveren die een levenscyclus hebben die te kort is voor vervoer over zee. Ook voor producten met een lage winstmarge, waarvoor luchtvracht te duur is, is de trein interessant.

Er bestaan naast oplossingen voor Full Container Loads (FCL) sinds kort ook oplossingen voor Less than Container Loads (LCL), waarbij logistieke dienstverleners de deelladingen tot Full Container Loads consolideren. De trein vormt hierdoor ook een aantrekkelijk alternatief voor kleinere zendingen. Momenteel worden op de volgende subroutes LCL-oplossingen aangeboden:

  • Zhengzhou -> Hamburg
  • Wuhan -> Duisburg/Hamburg
  • Chongqing -> Duisburg

transport-trein-china-handel-kaartje

Enorm groeipotentieel

In 2014 bedroeg het bilaterale handelsvolume tussen Europa en China meer dan 600 miljard dollar. Hiervan werd ongeveer 5 miljard dollar per trein vervoerd. Hoewel dit slechts een klein deel van het totale handelsvolume betreft, zit het transport per trein in de lift: in 2014 reden er in totaal 308 goederentreinen op het traject China-Europa, een toename van 285% ten opzichte van het jaar ervoor.

Appels met appels vergelijken

Een gemiddelde goederentrein vervoert met één rit 51 containers, wat gelijk staat aan negen vluchten met een Boeing 777. Wanneer de trein vergeleken wordt met een containerschip, wordt het verhaal anders: de grootste containerschepen kunnen tegenwoordig ongeveer 19.000 TEU vervoeren. Dit staat gelijk aan 186 goederentreinen!


transport-trein-china-modaliteiten

Intermodaal goederenvervoer: van deur tot deur

Wanneer goederen vervoerd worden met meerdere modaliteiten en dezelfde laadeenheid, noemt men het transport ook wel intermodaal transport.

Net als bij lucht- en zeevracht moet u bij vervoer per trein rekening houden met het voor- en natransport in zowel China als Europa. Voor vervoer per trein moeten de goederen bovendien geladen worden in een container. U kunt hiervoor containers huren bij het containerdepot van de railoperator.

In vergelijking met rederijen beschikken railoperators over minder containerdepots. Er moet dan ook goed worden nagedacht over het voor- en natransport. De containerdepots van railoperators liggen bijna altijd in havengebieden of bij de terminals. Voor bedrijven die geen magazijnen in de buurt van een containerdepot hebben, kan het voordeliger en/of sneller zijn om de goederen per trailer naar de terminals te vervoeren en ze daar over te laden in een container, in plaats van een lege container naar de loods te laten brengen en deze daar te laden en te vervoeren naar de terminal.

Voor het natransport geldt hetzelfde. De container moet uiteindelijk weer ingeleverd worden bij een depot. Is er geen depot in de buurt, dan kunt u de goederen beter overladen vlakbij de terminal en het natransport afronden per trailer.

Voordelen van goederenvervoer per trein

Sneller dan zeevracht

De transittijd van het vervoer per spoor ligt op vijftien tot achttien dagen, afhankelijk van de route. Dat is de helft van de tijd die grote containerschepen er sinds de invoering van superslow steaming over doen om vanuit China naar Europa te varen. Dankzij deze kortere transittijd kunnen bedrijven sneller reageren op een veranderende vraag vanuit hun markt.

Bovendien leidt een kortere transittijd tot een hogere rotatie en dus tot minder voorraden in de keten. Met andere woorden: bedrijven kunnen werkkapitaal vrijmaken en hun kapitaalkosten verlagen. Ook levert de verkorte rotatie een kostenbesparing op over de rente op de voorraden. Vooral voor hoogwaardige goederen zoals hightech en elektronica is de trein daarom een aantrekkelijk alternatief voor vervoer over zee.transport-trein-china-overzicht

Werkkapitaal verlagen:

 

Trein

Zee

Doorlooptijd

20 dagen

40 dagen

Voorraad in de keten

50

100

 

Trein = 50% minder werkkapitaal

 

Rentebesparing gebaseerd op 1.000 containers en een waarde van € 300.000

Rente

6% per jaar

Dagelijks

50

20 dagen per trein

1000

40 dagen per zeevracht

2000

60 dagen per zeevracht

3000


Goedkoper dan luchtvracht

De trein doet er uiteraard langer over dan het vliegtuig, maar daartegenover staat dat de transportkosten aanzienlijk lager zijn. Bedrijven die hun goederen uit China de boot letterlijk zagen missen, waren tot nu toe gedwongen een dure luchtvrachtzending te boeken. Met de trein beschikken ze nu over een oplossing om hun goederen toch op tijd en vele malen goedkoper in Europa te krijgen.

Hoe verhouden de transportkosten van vervoer per spoor zich ten opzichte van de kosten van lucht- en zeevracht? Dat varieert natuurlijk per vertrekpunt, eindbestemming en volume, maar een eenvoudige vuistregel is dat het transport van een container van deur tot deur via de trein slechts twee keer zo duur is als vervoer per schip en vier keer zo goedkoop als vervoer per vliegtuig. Dat is mede dankzij de Chinese overheid, die de kosten van spoorvervoer kunstmatig laag houdt.

Voorbeeld:

Het belastbare gewicht van een 40ft container is ongeveer 22.000 kilo. Per trein kost het vervoer ongeveer 8.000 dollar. Via zeevracht bedragen de vervoerskosten van dezelfde lading ongeveer 2.000 dollar en via luchtvracht rond de 45.000 dollar.transport-trein-china-kostenoverzicht

Milieuvriendelijker dan luchtvracht

Vervoer over zee blijft de meest milieuvriendelijke vorm van transport, maar de CO2-uitstoot bij spoorvervoer is stukken lager dan die bij luchtvervoer, een argument dat steeds belangrijker wordt.

Toekomstbestendig

Dat de spoorverbinding tussen China en West-Europa toekomst heeft, blijkt onder meer uit de aankondiging die de Chinese president Xi Jinping begin november deed. Hij gaf aan ongeveer 40 miljard dollar te willen investeren in de spoorverbinding tussen China en Europa. Het geld wordt gestopt in een fonds (Silk Road Fund) dat wordt gebruikt om financiële steun te geven aan Aziatische landen die willen investeren in de infrastructuur op de zijderoute.

Ook in China zelf wordt volop geïnvesteerd in betere spoorlijnen en spoorterminals. Door deze investeringen worden de transittijden op termijn nog korter en komen de kosten nog lager te liggen.

Ook komen er meer mogelijkheden in het productaanbod van de trein. In de toekomst kunnen bijvoorbeeld reefercontainers op grotere schaal worden ingezet. Hierdoor kan de trein een grote markt voor goederen die snel bederven, zoals bloemen en fruit, beter bedienen. Nu wordt hier vooral luchtvracht voor ingezet, wat een dure oplossing is.

Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken voor zendingen die niet geschikt zijn voor standaardcontainers en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein van en naar China.

Uitdagingen voor treinvervoer van/naar China

Niet overal toepasbaar

De trein is een modaliteit die optimaal inzetbaar is voor een gedeelte van China. Vooral bij transport naar het noordoosten kunnen voordelen behaald worden. Voor bepaalde regio’s, zoals het zuiden van het land, is het voordeel in doorlooptijd minder, terwijl de kosten wel aanzienlijk hoger liggen.transport-trein-china-kaartje2

Geopolitieke uitdagingen

Sommige landen op de route worden geboycot door Europese landen en andersom, waardoor voor sommige producten misschien een vervoersverbod geldt voor bepaalde landen. Daarnaast is de infrastructuur in Rusland sterk verouderd en blijven investeringen in het spoor achter ten opzichte van bijvoorbeeld China.

Ook moet rekening gehouden worden met het feit dat er meerdere landsgrenzen gepasseerd worden die geen handelsverdragen met elkaar hebben. Om vertragingen in het transport te voorkomen, is het daarom van belang dat de documentatie in orde is.

Praktische zaken

Wanneer goederen vervoerd worden per trein moet bovendien rekening worden gehouden met grote temperatuurverschillen tijdens het transport in een relatief korte tijd. In China kunnen hoge temperaturen voorkomen terwijl in Rusland temperaturen ver onder het vriespunt mogelijk zijn. Deze temperatuurverschillen leveren voor sommige producten mogelijk problemen op.

Conclusie

Vervoer per spoor kan een betrouwbaar, snel en kostenefficiënt alternatief zijn voor de bestaande modaliteiten. U kunt er geld mee besparen ten opzichte van luchtvracht en efficiëntievoordelen behalen met betrekking tot uw voorraadbeheer ten opzichte van zeevracht. 

Vraag een prijs aan