open/close

Universeel inzetbare cobots

De collega's van morgen

 

Met name binnen het MKB neemt de vraag naar collaboratieve robots snel toe, aangezien deze een eerste stap bieden in de richting van volledige automatisering.

Echter zijn met de huidige stand van de techniek investeringen in robots nog te hoog voor het MKB. Vergeleken met grootbedrijven zijn de productie aantallen namelijk laag en zijn productielijnen binnen het MKB minder universeel (meer variatie in product en omgeving). Momenteel is een brede inzetbaarheid zeer lastig te realiseren omdat cobots voor elke specifieke toepassing ook telkens specifieke (niet herbruikbare) instructies dienen te ontvangen. Ook is het inregelen en programmeren van cobots voor nieuwe toepassingen een langdurig en kostbaar proces, aangezien voor het programmeren specialistische kennis benodigd is. Hierdoor zijn robots en cobots nog beperkt geschikt zijn voor gebruik in het MKB.

Hierin zal binnen dit project de volgende stap worden gezet, met de ontwikkeling van een universeel inzetbare cobot, welke om kan gaan met brede variatie in product, taak en omgeving gericht op de verscheidenheid aan processen in de logistieke sector. Binnen dit project zullen Smart Robotics, de Technische Universiteit Eindhoven en DSV Solutions Nederland B.V. samenwerken in de ontwikkeling van een universele aansturing in combinatie met slimme, flexibele grippers en een gebruiksvriendelijke besturing. Deze ontwikkelingen zullen het mogelijk maken de cobot flexibel samen te laten werken met de menselijke collega’s.
Banner - Smart Robotics - Exploration lab
Door deze unieke samenwerking tussen een universiteit, robotontwikkelaar en eindgebruiker, is de verwachting om in korte tijd te kunnen komen tot een nieuw praktijkgetest cobotsysteem, geschikt voor een grote variatie aan producten, processen en omgevingen voor logistieke centra.

Projectvoortgang tot en met juni 2019

Binnen werkpakket 4 zijn praktijktesten uitgevoerd aan een robot in een verpakkingsstraat bij DSV. Hier worden producten gebundeld voor een klant van DSV Solutions. Wat voor het cobot proces interessant is om te zien, is dat het vertrouwen in samenwerken met een robot langzaam groeit. De medewerkers die de robot bedienen hebben het gevoel controle over de robot te hebben en beginnen langzaam synergie en intensieve samenwerking met de robot te bereiken. Zo is de afstand die de meewerkende operator tot de cobot hield kleiner geworden. De operator durft ook door de bewegingen van de cobot heen te werken. 

Nu de samenwerking goed lijkt te gaan proberen we met de medewerkers te monitoren wat ze wel en niet werkbaar vinden met de cobot. De ‘happy flow’ is bedacht door een engineer en een leidinggevende, maar de handelingen moeten nog bevestigd worden door de medewerkers. We zien dat in dit proces medewerkers uitgedaagd worden om aan te geven hoe ze denken dat ze door andere bewegingen en stappen in het proces er een hogere output behaald kan worden. Deze eerste serie van veranderingen is onlangs aangepast naar tevredenheid van de medewerkers. Hieronder vallen de manier van bewegen, mogelijkheden in de user interface en een ander soort gripper die de producten anders en steviger vast pakt.