open/close

Gegevensbescherming

DSV wil uw persoonsgegevens beschermen en de organisatorische dan wel technische beveiliging binnen de wetgeving op correcte wijze regelen.

Het algemene privacybeleid van DSV

DSV wil persoonsgegevens beschermen en de organisatorische dan wel technische beveiliging hiertoe op correcte wijze regelen, of u nu gebruikmaakt van transport- en/of logistieke diensten (“diensten”) van DSV, nieuwsbrieven ontvangt of gewoon de DSV-website bezoekt. 

Dit algemene privacybeleid van DSV is een bedrijfsbrede richtlijn die de standaard vormt voor gegevensbescherming binnen DSV Panalpina A/S en voldoet aan de wettelijke eisen op dit gebied. Alle bedrijven binnen DSV Panalpina A/S zijn aan deze voorschriften gebonden bij het gebruik van persoonsgegevens van klanten, eindklanten en leveranciers. Wanneer u de DSV-website bezoekt of diensten afneemt van DSV, geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door DSV, zoals omschreven in dit privacybeleid en in de juridische kennisgeving met betrekking tot het gebruik van de DSV-website. De juridische kennisgeving vindt u op de pagina Legal Notice

Persoonsgegevens en redenen van gegevensverwerking

DSV levert transport- en logistieke diensten. Het onderdeel van DSV waarmee u contact heeft, beheert uw ontvangen en verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de dienstverlening aan u of vanwege uw bezoek aan de DSV-website. DSV verzamelt persoonsgegevens over u als klant, bijvoorbeeld uw zendingsgegevens als uw naam, achternaam, functie, bedrijf, telefoonnummer en post- of e-mailadres. U hoeft deze informatie niet te verstrekken wanneer u pagina’s bezoekt op het niet-afgeschermde deel van de DSV-website. Ongeacht de reden, raden wij u aan geen gevoelige persoonsgegevens als ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap, seksuele oriëntatie, gezondheid, genetische of biometrische gegevens met ons te delen.

DSV kan ook persoonsgegevens over u ontvangen van andere gegevensbeheerders met als doel het kunnen bieden van, of assisteren bij, diensten of het kunnen voldoen aan verzoeken aan of van u als de eindontvanger van een specifieke dienst van DSV. Op uw verzoek kan DSV u te allen tijde informeren over de identiteit van deze partijen. Uw persoonsgegevens worden met name verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren die u met DSV of een klant van DSV bent aangegaan of om u van dienst te kunnen zijn bij verzoeken van uw kant (bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier, bij een registratie of bij het invullen van een enquête).

Gegevens delen met derden

Over het algemeen deelt DSV geen gegevens met derden, met uitzondering van gecontracteerde dienstverleners en adviseurs. In sommige gevallen kan het voor DSV echter noodzakelijk zijn uw gegevens naar specifieke derde partijen te sturen of deze met ze te delen. Dit kan zijn omdat dit bijvoorbeeld wettelijk verplicht is voor DSV, om de rechten, eigendommen en veiligheid van DSV of andere partijen te beschermen of vanwege een verkoop/vereffening van een onderdeel van de activiteiten of eigendommen van DSV. Op uw verzoek kan DSV u informeren over de identiteit van deze derde partijen.  

Uw rechten als individu


U heeft het recht om:
Uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of verwijderen als deze incorrect zijn.
Geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die DSV over u verwerkt.
Bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Iedere vorm van toestemming die u tijdens het proces heeft verleend, kan op elk moment worden ingetrokken: u hoeft hiervoor alleen maar contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Neem contact met ons op over privacy 

Als u vragen heeft over de inhoud van dit privacybeleid of uw rechten als individu kunt u contact met ons opnemen via:

DSV Panalpina A/S
T.a.v. Group Compliance
Hovedgaden 630 
Postbus 210
DK-2640 Hedehusene 
Denemarken
CVR-nummer: 58 23 35 28
Telefoon: +45 43 20 30 40
E-mail: privacy@dsv.com

Een klacht indienen

Wanneer u een klacht wilt indienen of niet-conforme verwerking van uw persoonsgegevens wilt melden, kunt u gebruikmaken van ons klokkenluidersprogramma via DSV Whistleblower ProgramU kunt ook een klacht indienen bij uw eigen Autoriteit Persoonsgegevens. De autoriteit die voor DSV leidend is, is: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København.