open/close

Sten Dings

De sfeer is altijd goed en het werk is enorm gevarieerd

Hallo, mijn naam is Sten Dings. Ik ben 23 jaar oud en woon in Steyl. Ik heb de studie Manager Transport en Logistiek niveau 4 afgerond aan de Gilde Opleidingen in Venlo. Vanuit deze opleidng heb ik stage gelopen bij DSV Road in Venlo waar ik inmiddels in dienst getreden ben als Freight Forwarder Assistent. 

Mijn stage is enorm bijzonder verlopen. Door de Corona Covid-19 pandemie heb ik maar vier weken op kantoor kunnen werken. In deze vierweken heb ik het Transport Management Systeem in sneltreinvaart leren kennen zodat ik zelfstandig kon gaan werken vanuit huis. Allereerst werd mij de order entry aangeleerd om zo het systeem Cargolink onder de knie te krijgen. Dit heb ik een paar dagen gedaan en ben daarna doorgestroomd naar de import-/exportafdeling waar ik mijn collega’s ging ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden. Denk hierbij aan het verkopen van ladingen, versturen van orders en allerlei andere ondersteunende werkzaamheden. Door deze werkzaamheden heb ik de werkwijze en het systeem op deze afdelingen geleerd en zo kon ik vanuitthuis goed meewerken. Doordat wij werken met Microsoft Teams en andere digitale programma’s lukte dit goed en kon ik mijn collega’s goed helpen.

De overgang van stagiaire naar Freight Forwarder Assistent is mij goed bevallen. In het begin is het natuurlijk wennen doordat je meer verantwoordelijkheid krijgt en ook nog veel aangeleerd moet krijgen. Als stagiaire is het toch anders. Je hebt niet alleen je werk van het bedrijf maar ook nog je schoolopdrachten. Hierdoor heb je dus niet alleen de focus op het werk maar ook op school. Nu dat ik dit niet meer heb kan ik me volledig focussen op mijn werkzaamheden en zo het beste eruit halen.

In je stageperiode zorgt DSV ervoor dat je alle ins en outs kent voor het echte werk wat erna komt. Je wordt professioneel als volwaardig teamlid ingewerkt en je bouwt stukje bij beetje ervaring op. 

Daarnaast is de sfeer en collegialiteit altijd goed en is het werk enormgevarieerd. Ik hoop dat ik nog veel kan leren en een lange carrière bij DSV tegemoet kan zien. Tot slot wil ik je graag meegeven dat ik bij DSV een zeer leuke en goed georganiseerde stage heb gehad met goede begeleiding.