open/close

Coronavirus beïnvloedt wereldwijde logistieke activiteiten

Al onze supply chains zijn volop in bedrijf, maar enige verstoring is onvermijdelijk

Wat is de huidige situatie in Nederland?

DSV volgt nauwlettend de continue veranderende situatie rondom de verspreiding van de Corona COVID-19 en blijft zich inzetten om de potentiële impact op de toeleveringsketens en activiteiten van onze klanten te beperken. Naast de landelijke RIVM-richtlijnen, hebben we verschillende preventieve maatregelen genomen om de gezondheid en het welzijn van onze klanten, leveranciers, andere zakenpartners en onszelf te beschermen. Onze diensten aan u als onze klant willen we zo optimaal mogelijk houden binnen de gestelde overheidsrichtlijnen.

In Nederland is binnen DSV het Crisis Response Team (CRT) opgericht, dat alle onderwerpen op nationaal niveau over het Corona Covid-19 virus coördineert en communiceert voor alle klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders. Het CRT volgt en handelt bij al haar besluiten volgens de voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tot dusver heeft het CRT voor alle DSV-locaties en medewerkers in Nederland preventieve regels voorgeschreven met betrekking tot persoonlijke hygiëne, geen externe bezoekers op onze locaties, instructies voor bezoekende chauffeurs en gezondheidsverklaringen van medewerkers die klanten en/of leveranciers bezoeken. Bovendien worden alle werknemers uitgebreid geïnformeerd over het omgaan met gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het Corona COVID-19-virus als ook hoe social distancing maximaal toe te passen. Alle maatregelen worden met hoge frequentie per nieuwsbrief aan alle medewerkers gecommuniceerd. Gezien het internationale karakter van onze organisatie is alle communicatie meertalig. Het CRT communiceert extern via de website en sociale media van DSV.

Conform de nationale maatregelen van zowel de Nederlandse overheid als het RIVM gelden de maatregelen vanaf vandaag voor iedereen binnen DSV in Nederland. De regiodirecteuren, vestigingsmanagers en operations managers van alle DSV-vestigingen in Nederland hebben elk voor elke vestiging een Business Continuity Plan (BCP) opgesteld. Zij sturen en leiden de specifieke regio en/of locatie. Daarnaast is er ook op nationaal niveau een Business Continuity Plan beschikbaar.

Het uitgangspunt bij elke BCP is om continuïteit en veiligheid te waarborgen door te bepalen wie er op de locatie aanwezig is en wanneer, zodat onze service en dienstverlening aan u als klant binnen de gestelde richtlijnen zo optimaal mogelijk kan worden voortgezet. Om de risico's te spreiden en de preventie van Corona COVID-19 zoveel mogelijk te vergroten, zullen zij tot nader order voor elke locatie aangeven wie er op kantoor werkt en wie er thuis werkt, hoe thuiswerken wordt ondersteund door DSV, al dan niet of er een ploegendienst zal zijn, hoe de pauzes worden geregeld, etc. Dit wordt per locatie bepaald en gecommuniceerd. Tevens is op elke vestiging signing aangebracht met duidelijke instructies en looproutes alsook de vereiste desinfectiemiddelen.

Daarnaast is reizen, ook tussen DSV-vestigingen, niet meer toegestaan. Een reis kan alleen worden gepland als deze bedrijfskritisch is en de goedkeuring heeft van de verantwoordelijke van de specifieke DSV-locatie. Alle afspraken met externe partijen op locaties van DSV en/of locatie van de externe partij worden direct geannuleerd en kunnen alleen doorgaan als ze bedrijfskritisch zijn. De beslissing hierover is aan de verantwoordelijke van de specifieke DSV-locatie. Dit betekent ook dat we per direct geen gesprekken meer hebben met sollicitanten, evenementen of congressen bezoeken, leveranciers bezoeken of uitnodigen etc. Afhankelijk van veranderingen in nationale maatregelen worden de genomen besluiten aangepast en uitgevoerd indien de lokale situatie dit vereist.

Een aantal landen en regio's wordt door de WHO beschouwd als "getroffen gebieden". Het is mogelijk dat in die gebieden de lokale autoriteiten de beperkingen en het verbod op reizen en vervoer van goederen zullen uitvaardigen. Bij DSV begrijpen we de zorgen van onze klanten en zullen we waar mogelijk de richtlijnen volgen met betrekking tot het ophalen, behandelen en afleveren van goederen. Deze buitengewone omstandigheden, die volledig buiten onze controle liggen, kunnen ertoe leiden dat DSV niet in staat is om overeengekomen KPI's, SLA's, doorlooptijden of geboekte zendingen te vervoeren, en onverwachte extra kosten veroorzaakt of veroorzaakt heeft namens onze klanten, en die we moeten doorberekenen. Wij adviseren u, om mogelijke extra kosten te voorkomen, om uw laad- en loslocaties op bereikbaarheid te toetsen alvorens u een zending boekt. Daarmee wordt voorkomen, dat DSV aan een gesloten deur staat met alle (financiële) gevolgen van dien.

DSV werkt proactief samen met haar klanten en leveranciers om de transport- en logistieke eisen voor de komende weken te begrijpen en deze af te zetten tegen beschikbare capaciteiten. Als een van de grootste transporteurs en logistieke dienstverleners zullen we onze kracht ten volle benutten om, indien nodig en beschikbaar, extra capaciteit veilig te stellen. Als u de komende weken aanzienlijk meer verzendbehoeften verwacht, raden we u aan contact op te nemen met uw vaste DSV-contactpersoon die u zal helpen met de nodige planning en voorbereidingen. Als u specifieke vragen heeft over myDSV, bezoek dan deze pagina.

Het Crisis Response Team zal de situatie nauwlettend blijven volgen en ervoor zorgen dat onze klanten en organisatie de juiste informatie krijgen en dat de vereiste maatregelen worden genomen.

Nuttige links

Door deze pagina te bezoeken vindt u een kort overzicht van links naar andere pagina's, zowel binnen DSV als buiten DSV, met waardevolle en relevante updates over Corona COVID-19 in de transport- en logistieke sector.