open/close

Air & Sea market update februari 2021

Uw maandelijkse inzicht in de markt van zeevracht en luchtvracht

Market update DSV Air & Sea

Zeevracht

Een groot tekort aan equipment, capaciteitsproblemen en ook Covid-19 blijven een negatieve invloed uitoefenen op de wereldwijde logistieke markt. Bovenstaande problemen hebben al geleid tot krapte op deze markt met een buitengewone stijging van vrachttarieven tot gevolg. Bij deze factoren heeft zich ook nog Chinees Nieuwjaar gevoegd. Een opsomming van de ontstane problemen rond Chinees Nieuwjaar:

  • Veel Chinees havenpersoneel is in de weken vóór Chinees nieuwjaar in thuisquarantaine gegaan. Dit heeft tot een uitgeklede dienstverlening en enorme opstoppingen in de havens geleid.
  • Diverse blank sailings vanuit de Chinese hoofdhavens zijn al aangekondigd.
  • Chinese fabrieken zijn één tot twee weken voor Chinees Nieuwjaar gesloten.
  • De havenautoriteiten van Yantian hebben al aangekondigd tijdelijk geen export containers meer aan te nemen. 

De gevolgen van Chinees Nieuwjaar gecombineerd met de actuele marktontwikkelingen veroorzaken dus een groot tekort aan logistieke capaciteit vanuit Azië.  

Ondanks de situatie lijken de vrachttarieven zich nu eindelijk te stabiliseren. In de maand februari behaalde de Index Europe (Base Port) van de Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) een hoogte van 4.324 punten.  Stabiel maar wel op een absolute historische hoogte. Omdat de vraag van vracht vanaf China blijft toenemen is een verwachte daling van deze tarieven na Chinees Nieuwjaar voorlopig niet aan de orde.

Luchtvracht

De wereldwijde vraag naar luchtvracht neemt gestaag toe ondanks de huidige capaciteitsproblemen. Deze groei wordt nog steeds veroorzaakt door een toename in de vraag naar ‘thuiswerk producten’ en huishoudelijke goederen. 
In vergelijking met januari 2020 is de wereldwijde luchtvrachtcapaciteit echter met 17% gedaald. Dit zal naar verwachting nog verder afnemen door Covid-19 gerelateerde problematiek:
  • Door de onduidelijkheid rondom het virus komt het commerciële vliegverkeer maar mondjesmaat op gang, met een tekort aan belly capaciteit als gevolg.
  • Grote airlines verkeren in financieel zwaar weer en zullen hun luchtvloot nog verder afbouwen.

De verwachting is dat de luchtvrachtmarkt na Chinees Nieuwjaar redelijk stabiel blijft als gevolg van wereldwijd toenemende economische activiteiten gecombineerd met een duidelijk capaciteitstekort. 

Voor verdere verdieping in de actuele marktsituatie kunt u hier het volledige rapport aanvragen.