open/close

De negen klassen van gevarengoed

DSV kent de complexe en strenge regelgeving voor gevarengoed

Gevarengoed kan bestaan uit zuivere chemicaliën, mengels van verschillende stoffen, gefabriceerde producten of voorwerpen die een risico kunnen vormen voor mensen, dieren of het milieu als ze niet op de juiste manier worden behandeld tijdens het gebruik of transport.

De Verenigde Naties schrijven een classificatiesysteem voor waarin elke gevaarlijke stof of elk voorwerp wordt ingedeeld in een klasse, afhankelijk van de aard van het gevaar wat het oplevert. Er zijn negen klassen, waarvan sommige verder zijn onderverdeeld.

  1. Explosieve stoffen en voorwerpen
  2. Gassen
  3. Brandbare vloeistoffen
  4. Brandbare vaste stoffen
  5. Oxiderende stoffen
  6. Giftige en infectueuze stoffen
  7. Radioactieve stoffen
  8. Bijtende stoffen
  9. Diverse gevaarlijke stoffen of voorwerpen

Het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan