open/close

Gevarengoed Klasse 1 Explosieven

Explosieven hebben moleculen die zijn ontworpen om hun (meestal vaste) toestand snel te veranderen in zeer heet gas, om een plotseling en gewelddadig fysiek effect te produceren

Explosieven hebben moleculen die zijn ontworpen om hun vaste (meestal vaste) staat snel te veranderen in zeer heet gas, dit om een plotseling en gewelddadig fysiek effect te produceren. 

Deze transformatie wordt bereikt door ze te onderwerpen aan schokken, in de praktijk gebeurd dit door een kleine maar zeer gevoelige lading (detonator) in direct contact te brengen met de explosieven. Door de schok breekt het molecuul af en begint de snelle chemische verandering oftewel de explosie.

De transformatie vindt bijna onmiddellijk plaats, er is dan een snelle toename van het volume als er een vaste stof wordt omgezet in gas, en een verdere expansie omdat deze verandering gepaard gaat met een grote afgifte van chemische energie in de vorm van warmte, tot enkele duizenden graden. Deze snelle en dramatische toename van het volume produceert het gewenste fysieke effect.

Hoge explosieven hebben het effect dat ze alles in de buurt verbrijzelen en vernietigen, lage explosieven hebben het effect dat ze een enorme kinetische kracht produceren. De energie uitstoot is hetzelfde, maar in het geval  van weinig explosieven zijn de moleculen ontworpen om fractioneel langzamer te veranderen, om een krachtige stoot te produceren in plaats van een snelle ontwikkeling. 

Hoewel explosieven op een agressieve manier reageren wanneer ze op de juiste manier worden geïnitieerd, zijn ze ontworpen om stabiel en in sensitief te zijn onder normale condities. Dit betekend dat ze vrij veilig kunnen worden vervoerd over land en zee zolang ze niet worden blootgesteld aan heftige plotselinge schokken zoals bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Sommige hogen explosieven kunnen geïnitieerd worden door temperaturen vanaf 200º.

Klasse 1 is verder onderverdeeld in zes verschillende klassen die laten zien hoe de explosieven reageren en zich gedragen wanneer ze worden geïnitieerd. De items krijgen ook een van de dertien Compatibility Group letters toegewezen om aan te geven welke klassen veilig met elkaar vervoerd kunnen worden. 

Los van het brutogewicht, worden explosieven aangeven als NEQ (netto explosieve hoeveelheid) in het transportdocument.

Klasse 1.1 Gevaar voor massa-explosie Class 1 Explosives
Klasse 1.2 Alleen projectiegevaar
Class 1 Explosives
Klasse 1.3 Brandgevaar en kleine ontploffing klein projectiegevaar
Class 1 Explosives
Klasse 1.4 Minimaal gevaar Class 1.4 Explosives
Klasse 1.5 Ontplofbaar Class 1.5 Explosives
Klasse 1.6 Zeer ongevoelige detonatieartikelen
Class 1.6 Explosives

Let op: het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan