open/close

Gevarengoed Klasse 2 Gassen

Gassen worden meestal onder druk vervoerd om hun volume te verminderen en dus ruimte te besparen bij transport en opslag

Gassen worden meestal onder druk vervoerd om hun volume te verhinderen en dus ruimte te besparen bij transport en opslag. Deze druk zelf vormt een gevaar als deze plotseling wordt vrijgegeven. Druk verdwijnt nooit, in tegenstelling tot warmte, die wordt overgebracht naar of van de omgeving tot de heersende temperatuur weer uniform is.

De kracht in een hogedrukfles kan enorm zijn. Als bijvoorbeeld een cilinderklep wordt afgeslagen wordt het ontsnappende gas geconcentreerd in een krachtige straal waardoor de cilinder als een raket opstijgt en ernstige schade veroorzaakt.

De meeste gassen zijn zwaarder dan lucht, ze kunnen daardoor verstikking veroorzaken als ze de lucht verplaatsen óf verdunnen in kleine ruimtes.

Deze omvatten zuurstof, stikstof, waterstof, helium, neon en argon. Eenmaal vloeibaar gemaakt, moeten ze worden bewaard in speciale zwaar geïsoleerde containers om te voorkomen dat ze opwarmen. Extreme kou kan hierbij een gevaar vormen als bijvoorbeeld koud metaal zonder bescherming wordt aangeraakt.

Een ontsnapping van zeer koud gas creëert ook een ademhalingsgevaar, wat directe schade aan de longen of lokaal zuurstofgebrek veroorzaakt.

Naast fysiek gevaar kan gas ook een chemisch gevaar vormen. Bijvoorbeeld ontvlambare gassen zoals butaan, acetyleen en giftige gassen zoals chloor en ammoniak. De klasse heeft daarom drie divisies:

Klasse 2.1 Ontvlambare gassen Class 2.1 Flammable gasses Class 2.1 Flammable gasses
Klasse 2.2 Niet-brandbare, niet-giftige gassen Class 2.2 Non flammable gasses Class 2.2 Non flammable gasses
Klasse 2.3 Giftige gassen Class 2.3 Toxic gasses

Ondanks deze definities kan zuivere zuurstof van klasse 2.2 erg gevaarlijk zijn, omdat het gemakkelijk reageert met koolwaterstoffen of ander brandbaar materiaal en het snel zal ontsteken.

Let op:  het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan