open/close

Gevarengoed Klasse 4.1 / 4.2 / 4.3

Brandbare vaste stoffen, zelf ontbrandende stoffen en Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Gevarengoed Klass 4.1

Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen

Stoffen uit deze categorie zijn gemakkelijk brandbaar, meer nog dan gewoon brandbaar materiaal zoals hout en papier. Het branden kan zéér fel en snel zijn waardoor grote hitte ontstaat. Sommige stoffen in de klasse 4.1 zijn ongevoelig gemaakte explosieven zoals bijvoorbeeld bevochtigde TNT, wat anders in klasse 1 zou vallen. Sommige stoffen uit deze klasse zijn zelfreactief en kunnen chemisch afbreken al ze boven een bepaalde temperatuur komen, of worden blootgesteld aan schokken, enzovoort.

Ze kunnen dan explosief reageren, met grote kracht ontbranden of giftige gassen of dampen produceren.

Gevaren Klasse 4.2

Klasse 4.2 Zelf ontbrandende stoffen

Stoffen uit deze klasse kunnen zowel vast als vloeibaar zijn. Ze ontbranden spontaan als ze in contact komen met zuurstof.

Ze moeten worden bewaard in luchtdichte verpakkingen of als vloeistoffen onder een inert gas of vloeibare deken. Pyrofore materialen ontbranden binnen vijf minuten na contact met lucht en worden altijd toegewezen aan verpakkingsgroep I. Andere materialen ontbranden alleen wanneer in grote hoeveelheden en na langere tijd. Deze bevinden zich in verpakkingsgroep II of III, afhankelijk van classificatietests.

Class 4.3 Dangerous when wetClass 4.3 Dangerous when wet

 

 

 

 

Klasse 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Deze stoffen reageren met water, hetzij als vloeistof of als damp, en genereren ontvlambaar gas. Dit kan worden ontstoken door de hitte van de reactie. Ze moeten worden bewaard in waterdichte containers, hermetisch afgesloten om het binnendringen van vocht of waterdamp te voorkomen.

Let op: het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan