open/close

Gevarengoed Klasse 5.1 / 5.2

Oxiderende stoffen en Organische peroxiden

Klasse 5.1 Oxiderende stoffen

Klasse 5.1 Oxiderende stoffen

Vanwege hun hoge zuurstofgehalte zijn dit vaak reactieve stoffen. Ze kunnen reageren met andere ontvlambare of brandbare materialen en de gegenereerde warmte kan als laatste punt een brand veroorzaken. Vervolgens blijft deze brand branden zonder enige hulp van zuurstof in de lucht zoals het geval is bij een normale verbranding.

Dergelijke branden kunnen daardoor makkelijk uitbreken en doorgaan in besloten ruimtes bijvoorbeeld binnen een laadruim. Eenmaal begonnen is een dergelijke brand enorm moeilijk om te blussen. Blussen met poeder of schuim omdat de zuurstof al aanwezig is in de brandhaard.

De enige blus methode is het blussen met een enorme hoeveelheid koud water, als het vuur zich in een afgesloten ruimte bevind is het moeilijk bereikbaar en de hitte dusdanig groot dat er een grote hoeveelheid water nodig is.

Sommige oxiderende stoffen kunnen explosief worden als ze sterk verhit worden vooral in de aanwezigheid van carbon.  Ammoniumnitraat gemengd met koolwaterstofolie wordt een krachtig explosief, veel gebruikt in mijnbouw industrieën.

Ammoniumnitraat is gemakkelijk verkrijgbaar omdat het wereldwijd in grote hoeveelheden wordt geproduceerd als landbouwmeststof om gewassen van extra stikstof te voorzien. Planten absorberen het nitraat rechtstreeks en extraheren de stikstof voor het opbouwen van eiwitten.

Klasse 5.2 Organische peroxidenKlasse 5.2 Organische peroxiden

 

 

 

 

Klasse 5.2 Organische peroxiden

Het Molecuul bevat structuren die koolstof (organisch) bevatten verbonden door een dubbele zuurstofbinding (peroxide). De brandstof en zuurstof bevinden zich samen in dezelfde molecuul, dit maakt ze meer vatbaar voor ontbranding dan een afzonderlijk brandbaar materiaal.

Ze zijn ontworpen om reactief te zijn voor een aantal industriële doeleinden en kunnen daarom onstabiel en explosief zijn. Na eerste ontwikkeling kunnen ze worden geclassificeerd als Klasse 1 of Klasse 5.2, dit is over het algemeen afhankelijk van het beoogde eindgebruik. Alleen al op basis van hun chemische structuur kunnen ze als een van beide worden beschouwd.

Ze moeten vaak gekoeld bewaard worden om ze inactief te houden, de temperatuur moet erg zorgvuldig worden geregeld. Anders zullen ze een materiaal specifieke temperatuur overschrijden, snel gaan ontleden (vergelijkbaar met de zelf ontledende materialen in klasse 4.1), wat resulteert in een oncontroleerbaar proces richting brand of ontploffing.

Vanwege hun reactieve aard kunnen ze zeer schadelijk zijn voor het menselijk lichaam, met name de ogen.

Let op: het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan