open/close

Gevarengoed Klasse 6.1 / 6.2

Giftige en infectueuze stoffen

Klasse 6.1 Giftige stoffen

Klasse 6.1 Giftige stoffen

Dit zijn chemische gif stoffen die het menselijk of dierlijk lichaam in zijn geheel of gedeeltelijk kunnen beschadigen. Ze mogen niet in het lichaam komen door te slikken, in te ademen of te absorberen door de huid.

Deze giftige stoffen variëren in kracht. Zo zijn er stoffen die in enkele minuten dodelijk zijn zoals de cyaniden. Maar ook stoffen die wel zouden verwonden maar niet perse dodelijk zijn zolang de dosis niet buitensporig was. Bijvoorbeeld de gechloreerde koolwaterstoffen in klasse 6.1

Toxiciteit wordt meestal bepaald door testen op levende dieren.

Over het algemeen mag gevarengoed klasse 6.1 niet met levensmiddelen worden vervoerd, maar er zijn uitzonderingen.

Klasse 6.2 Besmettelijke stoffen

Klasse 6.2 Infectueuze stoffen

Klasse 6.2 stoffen bevatten pathogenen, dat wil zeggen micro-organismen die besmettelijke ziekten veroorzaken bij mensen of dieren. Voor transportgevaar worden ze ingedeeld in drie groepen waarvan alleen de eerste twee als gevaarlijk voor transport op besmettelijke gronden worden beschouwd. 

UN2814
Kan blijvende invaliditeit en/of levensbedreigende ziekte voor mens of dier veroorzaken. Enkele voorbeelden van de UN groep zijn:

  • Het Ebola virus
  • Hepatitis B virus
  • Het Lassa virus
  • Hondsdolheid

UN2900
Zijn besmettelijke stoffen die alleen bij dieren ziekten kunnen veroorzaken. Voorbeelden van deze UN groep zijn:

  • Het Afrikaanse paardenziekte virus
  • Het Mond-en-klauwzeer virus
  • Het Schapenpokken virus
  • Het Vesicular Stomatitis virus

Let op: het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan