open/close

Gevarengoed Klasse 7 Radioactieve stoffen

Deze stoffen bestaan uit instabiele atomen die gedurende een bepaalde periode spontaan van structuur veranderen

Als atomen veranderen zenden ze onzichtbare straling uit die chemische of biologische verandering-ioniserende straling kan veroorzaken. Dit kan het lichaam beschadigen, afhankelijk van het type straling en de duur van de blootstelling.

Ioniserende straling is over het algemeen gevaarlijk voor het menselijk lichaam, afhankelijk van het type straling, de dosis en de duur van de blootstelling.

Sommige radioactieve materialen kunnen ook andere gevaarlijke eigenschappen hebben. Daarom kunnen sommige verpakkingen ook andere UN waarschuwing labels hebben om bijkomende risico's aan te geven.

Klasse 7A Radioactief materiaal Klasse 7A Radioactief materiaal
Klasse 7B Radioactief materiaal
Klasse 7B Radioactief materiaal
Klasse 7C Radioatief materiaal Klasse 7C Radioactief materiaal
Klasse 7E Splijtbaar materiaal
Klasse 7E Splijtbaar materiaal

Radioactieve zendingen zijn volkomen veilig te hanteren en te vervoeren, omdat de verpakking als een schild fungeert. Ze veroorzaken geen gezondheidsrisico's  voor transportmedewerkers. De regel is echter wel om elke dosis ioniserende straling tot een minimum te beperken, deze dosis hangt op zijn beurt weer af van:

  • De kracht van de radioactieve bron
  • De afstand tot de radioactieve bron
  • De barrières rondom de radioactieve bron
  • De tijd die men aan de bron blootgesteld is

Het stralingsniveau aan de oppervlakte moet lager zijn dan 5 m Sv / uur. De zending moet op de aangifte als radioactief worden aangegeven, maar hoeft niet te worden geëtiketteerd. Bij gebrek aan andere gevaarlijke eigenschappen kunnen ze als gewone goederen worden vervoerd.

Let op: het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan