open/close

Gevarengoed Klasse 8 Bijtende stoffen

Bijtende stoffen zijn zeer reactieve materialen die positieve chemische effecten veroorzaken, wat resulteert in veranderingen in de aangetaste materialen

Klasse 8 Bijtende stoffen

Om deze reden worden bijtende stoffen op grote industriële schaal gebruikt om een breed scala aan transformaties en effecten te produceren.

Bijtende stoffen kunnen uiteraard zeer schadelijk zijn voor het lichaam. Ze werken van buiten het lichaam door het weefsel te vernietigen, in tegenstelling tot gifstoffen die vanuit het lichaam op verschillende organen en levenssystemen werken.

Bijtende stoffen worden beschreven als zuren of alkaliën. Zuren reageren met metalen die over het algemeen sterk en flexibel zijn. De reactie veroorzaak zouten, oftewel breekbare kristallen die oplosbaar zijn in water. Anorganische zuren omvatten carbonzuur, azijnzuur, mierenzuur en benzoëzuur en vetzuren zoals oliezuur, palmitine en stearinezuur.

Gemeenschappelijke alkaliën zijn natrium- en kaliumhydroxide, ammoniumhydroxide. Deze zijn zeer bijtend voor de huid, ogen en slijmvliezen.

Alkaliën neutraliseren zuren, maar de reactie kan sterk zijn en zeer snel heel veel warmte creëren. Dit kan ertoe leiden dat het water in de oplossing heel snel in stoom veranderd.

Bijtende stoffen worden in verpakkingsgroepen geplaats aan de hand van hun vermogen om intact huidweefsel te vernietigen beginnend na een blootstellingstijd gemeten in minuten, uren of dagen.

Er zijn strenge eisen voor het vervoeren bijtende stoffen tijdens zeetransport (IMDG regulations).

Let op: het vervoervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan