open/close

Gevarengoed Klasse 9 Overige stoffen en voorwerpen

Gevarengoed klasse 9 omvat stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar vormen dat niet in een andere klasse van gevarengoed valt

Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffenKlasse 9 Batterijen 

 

 

Deze stoffen en voorwerpen hebben eigenschappen die niet elders in het UN classificatiesysteem kunnen worden opgenomen, of die een combinatie van een aantal gevaren hebben die twee of meer gevarengoed klassen overschrijden.

Het klassieke voorbeeld van deze overschrijdende gevarengoed combinatie zijn zelf opblazende reddingsvlotten. Deze vlotten bevatten een uiteenlopende combinatie van:

  • Een grote gecomprimeerde gasfles, meestal koolstofdioxide, om het vlot op te blazen wanneer deze het water raakt.
  • Verschillende explosieve flares en rookkaarsen etc. om de aandacht te trekken van passerende vliegtuigen- en schepen.
  • Ontvlambare vaste materialen voor het verwarmen van voedsel en het bieden van warmte.
  • Reperatiekits die lijm en dus ontvlambare vloeistoffen bevatten.

Het gevarengoed teken voor klasse negen omdat het geen indicatie geeft van het specifieke gevaar. Deze indicatie kan alleen worden verkregen op basis van schriftelijke informatie.

Let op: het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan