open/close

Duurzaam transport: minder CO2-uitstoot, minder impact op het milieu

Wij zijn voortdurend bezig om de impact op het milieu te verminderen.

Als samenleving hebben wij een gezamenlijke verplichting om het klimaatakkoord van Parijs op te volgen. Ook DSV neemt zijn verantwoordelijkheid op dit gebied.

Minder uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen

In 2017 voldeed bijna 80% van ons wagenpark en die van onze vervoerders aan de hoogste Europese richtlijnen. Dit betekent dat de uitstoot van schadelijke stoffen blijft dalen. De uitstoot van schadelijke stoffen door de wegtransportactiviteiten van DSV is sinds 2010 met bijna 52% verminderd.

Samenwerken met de klant

CO2-reductie door middel van consolidatie is cruciaal voor ons bedrijf en een belangrijk element van onze bijdrage aan een algehele CO2-reductie. We kunnen gedeelde waarde creëren door de transportkosten te verlagen door vracht te consolideren, wat leidt tot lagere totale kosten, minder voertuigkilometers en een lager brandstofverbruik en daarmee tot een vermindering van de CO2-uitstoot.

Consolidatie kan echter ook leiden tot minder flexibele leveringsschema's, wat kan leiden tot minder geconsolideerde zendingen in plaats van frequentere, maar kleinere zendingen of een route met minder frequent vertrek. Wanneer een klant open staat voor dergelijke veranderingen, is een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot haalbaar. Dit is de reden dat wij altijd in gesprek gaan met de klant om de wensen en behoeftes te bespreken.

Meer weten over wat DSV doet om duurzaam te opereren? Klik hier om meer te weten te komen over onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vraag een prijs aan