open/close

FSSC 22000: waarborg van voedselveiligheid

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) is een managementsysteem dat de voedselveiligheid waarborgt door de biologische, chemische en fysische gevaren te minimaliseren.

Het FSSC 22000-certificaat heeft betrekking op de hele supply chain, van de inkoop en productie van grondstoffen tot de verwerking, productie, distributie en consumptie van eindproducten.

HACCP vs FSSC 22000

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) word al sinds jaar en dag gebruikt als hét managementsysteem voor voedselveiligheid, maar sinds 2005 is er het FSSC 22000 keurmerk. Waar HACCP puur gericht is op voedselveiligheid, gaat FSSC22000 juist verder. FSSC 22000 kijkt, naast voedselveiligheid, ook naar bedrijfsprocessen en -structuren. Dit is dan ook de reden dat wij overgestapt zijn van HACCP naar FSSC 22000.

Voedselveiligheid binnen DSV

Binnen DSV worden de richtlijnen van FSSC 22000 gebruikt om de hygiëne en veiligheid bij zowel interne als externe processen te waarborgen. Met name voor goederen die bederfelijk of gevoelig voor temperatuurverschillen zijn, is strikte naleving van de richtlijnen noodzakelijk.

Het HACCP certificaat werd behaald in 2006 en de hiervoor in de plaats gekomen FSSC 22000 certificering is geldig tot en met 2021. Zodra deze periode is verstreken, wordt opnieuw een externe audit uitgevoerd om te zien of DSV nog steeds voldoet aan de voedselveiligheidseisen. Download hier het huidige FSSC 22000-certificaat.

Vraag een prijs aan