open/close

Gevaarlijke goederen (ADR): voor transport met minimale risico’s

Minimalisatie van de risico’s heeft voor DSV de hoogste prioriteit.

Het laatste dat u wilt zijn ongevallen of milieuschade bij het transport van uw gevaarlijke goederen. DSV kent de complexe en strenge regelgeving (ADR) voor gevaarlijke goederen. Wij garanderen dat uw zendingen veilig en betrouwbaar worden vervoerd met minimale kans op schade voor mens en milieu.

Veilig en gecertificeerd transport

Wij hebben in onze transportprocessen voor gevaarlijke stoffen veiligheidsprocedures en kwaliteitscontroles ingebouwd. Op deze manier voorkomen we ongevallen en zorgen we voor naleving van alle regels. Onze chauffeurs zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese veiligheids- en kwaliteitsbeoordeling (SQAS).

De negen klassen van gevarengoed

Gevarengoed is opgedeeld in negen verschillende klassen. Afhankelijk van de eigenschappen van bepaalde stoffen worden deze ingedeeld in specifieke gevarenklassen. Voor het vervoer van gevarengoed is het belangrijk te weten met welke gevarenklassen je te maken hebt en welke wettelijke eisen hiervoor opgesteld zijn.

Vraag een prijs aan